Tuesday, May 29, 2012

Tumblr

Hey, guys, check out my Tumblr account: futuregspot. I just made it, but honestly I'm still not sure what is it for. So far, I got that your profile expresses you in some very facebook and very not-so-facebook way. I mean, there a bit of word and more pictures. I kinda like that, I have to tell. I always told that a picture could express a lot more than a phrase, it could express a sentiment.
I'd love if you follow me, I will follow you back, I wanna know more about you and share more about me, because you know, everything in my blog is about fashion, but not everythig in me is about fashion. 
I'm waiting for you!

Sunday, May 27, 2012

God save whoever invented the heels!


These are the photos-result of a very annoying evening at home haha. At least, I was inspired.
The thing I have on, in fact, is a very Carrie Bradshow skirt, which obviously gives you a cake-look, if worn as a dress.

Това са снимките-резултат от една много отегчителна вечер вкъщи хаха.
За сметка на това бях вдъхновена.
Това, което съм сложила всъщност е една много а ла Кари Брадшоу пола, която очевидно ти придава много тортен вид, бидейки носена като рокля.

 

I still love the result, though, it looks like a doll dress. A lot of girls (including me) would be a bit worried if this kind of dress wouldn't make them look big, but especially in this case, the dress is so short that exposes all your legs.

И все пак ефектът ми харесва, стои като рокля на кукла. Много момичета (включително и аз) биха се притеснявали, че подобен род рокля би ги правила да изглеждат едри, но особено в случая, тя е толкова къса, че разкрива целите ви крака и това компенсира.

 

The shoes are like killing high, but honestly, I don't think I could wear them in other occasions, but for photos haha. The important thing is that I bought them and I have them!

Обувките са убийствено високи и честно казано не мисля, че бих могла да ги сложа в други случаи, освен просто за снимка хаха. Важното е, че ги купих и ги имам!

 

I guess, what I'd like to say is: Improvisation, girls! So every shirt could be a dress ( I remember there were like tons of photos in facebook with examples), every skirt - a dress and vice versa, etc.Предполагам, че това, което искам да кажа с този пост е: Импровизирайте! От всяка риза, би могло да стане рокля (даже фейсбук по едно време беше потънал в снимки с примери), от всяка пола - рокля, или обратното, и т.н.So, stop complaining that you don't have anything to put on, because we all know it's not true. You are simply out of ideas and improvisation. Take a look at some photos in internet and get inspired, then go to your wardrobe and try different combos. You will see by yourself how many ideas will come out :)

Спрете да се оплаквате, че няма какво да облечете, защото всички знаем, че не е така. Липсват ви идеи и импровизация. Разглеждайте снимки в интернет и черпете вдъхновение, после отидете пред гардероба си и изпробвайте различни комбинации. Ще видите сами колко много нови идеи ще ви дойдат наум. :)You can see my new hair color, as well, a wonderful ombre effetc. It took me like 4 hours to make it, but I definitely think I nailed it. The result is so good that a friend of mine asked me to make it for her, too. I took some photos of the process and they will be uploaded in the facebook group of the blog: FutureGspot for those of you brave enough to try it. It's not difficult, but it takes patience and saves money.

Също така можете да видите съвсем новия ми цвят на косата, а именно - едно прекрасно омбре. Направата му ми отне около 4ч., но смятам, че определено си заслужава. Толкова добре стана, че даже една приятелка поиска да й направя и на нея. Аз пък снимах процеса на боядисването и ще го кача в групата на блога във фейсбук: FutureGspot за тези, които са достатъчно смели да опитат и сами. Не е трудно изисква търпене, а спестяваш бая пари.Bye, bye!

Чао, чао!Wednesday, May 23, 2012

Psssssssssssssssssssst!

I will be fast, because I have my exams and I should distract myself with anything!
I'm showing you some pictures with my new dress. It is surprisingly nice bargain - on one hand you can see why - it's fabulous, on the other - it was cheap and made in Bulgaria, which is wow!

Бърз пост, защото съм в сесия и не би трябвало да се разсейвам с други неща!
Показвам ви снимки с новата ми рокля. Тя е учудващо уникално попадение - от една страна виждате защо - прекрасна е, от друга, пък, беше и много евтина и уау! на българска марка! :)The label is Megz and their site is: http://www.megz.eu/.
My opinion so far: nice fabric, good quality production, creative lines. Something that was missing on the Bulgarian fashion market, if you ask me, and I am happy that they make a difference. :)

Марката е Mеgz, а сайтът им: http://www.megz.eu/
Впечатлението ми от роклята: хубава материя, добра изработка, креативни модели. Нещо, което все още липсваше на българския пазар и съм доволна, че това вече не е така. :)If you are interested, the dress cost me all in all 32 euros.

За сведение относно това колко изгодно ми излезе роклята, аз платих в евро и общо заплатих 32 евро.I would definitely shop from them again, in fact I already have chosen my next dress from their new collection.
Определено бих пазарувала отново там, пък и вече си имам фаворит от новата им колекция.


Style isn't about labels and tendencies. Style is about you. Style is a lot more than what you put on. Style makes you a personality, is everything that makes you unique. It is a way of living, your values, experience, education, character. You shouldn't lose yourself in fashion, this is my advice, find your own style and don't listen to labels and people. You don't need them to be the person you want other people see watching your face.

P.S. This post doesn't have any advertising aims, I simply share opinions and fonts of inspiration.

Стилът не е марките, етикетите и тенденциите. Стилът си ти. Стилът е много повече от това, което обличаш. Стилът те прави личност, всичко, което те прави уникален човек. Той e начин на живот, ценностна система, опит, образование, характер и колорит. Не се губете в модата, е моят съвет, открийте своя стил и не робувайте на лейбъли и хора. Те не са ви нужни, за да бъдете личността, която искате да виждат околните във ваше лице.


П.С. Постът няма абсолютно никаква рекламна цел, споделям впечатления и извори на вдъхновение :)


My fabulous friends know that animal print are the hit this season, as well! :)

И моите прекрасни приятелки знаят, че животинските щампи са хит този сезон! :)Thursday, May 17, 2012

The fur


Оп, оп, хора, ето и нов пост с нов аутфит :)
Нямам много какво да кажа, за съжаление се постопля (което само по себе си е страхотно) и няма да мога да нося повече това прекрасно палто. Усещането докато си с него е страхотно :))
Чувстваш се като една Анна дело Русо...
Ха, за кого ли ще е следващия ми пост в блога.. ? :)

Hey, hey, guys, here is the new post with a new outfit :)
I don't have much to say, unfortunately it's getting warmed and warmer (well, this is actually great) and I won't be able to wear this coat anymore. The sensation it gives me, is great :))
I feel like Anna dello Russo..
Well, who knows the next post what is gonna be about..? :)


Tuesday, May 15, 2012

Small things, there's nothing bigger, is there?

В днешния пост ще си говорим за мъжка мода или по-точно за детайлите, които всеки един мъж не трябва да пропуска. Или които при всеки един мъж, който не ги пропуска, ме оставят без дъх. Разглеждайки снимките на тези красавци, сами можете да видите колко много те освежават целия аутфит, още повече - без да лишават собствениците им от мъжественост.
Казвам това, защото е масовото мнение на мъжете, особени тези в България. Излишно е да казвам, че тук (Болоня, Италия) е често срещано явление безупречно облечен мъж - елегантен, авангарден, смел. Но за мое огромно съжаление, тези в България все още не са такива (макар и мъжете все повече да разширяват кръгозора си в тази насока).

In today's post we are talking about men's fashion or about the details, in particular, which must not be missed by a single man. Or I should say that at least every man that doesn't miss them, leaves me breathless.
By taking a look at these handsome cuties, you can see by yourself, how much details make everything prettier, give the outfit a look without cutting their masculinity off.
This is the exact mass opinion of the guys in Bulgaria. It's obvious that here (Bologne, Italy) I meet a lot of good-looking and flawlessly-dressed men - elegant, avant garde and brave in their decisions. But, unfortunately, it's not the same situation in my own country, although they get more and more open-minded every day.


Масови заблуди са:
1. Аксесоари и бижута не е равно на мъжественост.
2. Eлегантността е само за зрели и улегнали мъже. На тези на възраст 20-25 ( че и отгоре ) не им приляга този стил. Или по-точно приляга им в максимално изчистен и опростен вид, а именно дънки (понякога и панталон), риза и елегантни обувки. Не че е лошо като вариант, прекрасни, но ми се иска да видя малко живот, индивидуализъм и колорит у вас. Стига сме били еднакви!
3. В елегантността, важни са изчистените линии и материи. Разбира се, че са! Класиката е класика, но какво ще кажете да покажете увереност и нулева доза съмнение относно външния си вид, като добавите цвят и акцент?

Common misbelieves:
1. Accessories and jewels do not fit in masculinity.
2. Being elegant is appropriate solely for mature and settled men. The guys in the age 20-25 (even a bit older) don't do elegant. Or I should say that they do it but in its simplest and basic form - jeans (sometimes pants), shirt and elegant shoes. It's not that it is bad, darlings, but I'd like to see a bit of life here, individualism and coloring. Let's not be all the same!
3. Being elegant is about simple, classic lines and fabrics. Of course it is! Classics are classics, but what would you say about showing some confidence and no clue of doubts about your appearance, adding some color as an accent?


 Лично мой фаворит са кърпичките за джоба. Това просто е ултимативният детайл, който ще направи всеки един аутфит колоритен, интересен и своеобразен. Казват за тези кърпички, че те са аксесоарът, който говори за характера на един мъж, повече отколкото всеки един друг. Много представители на мъжкия пол смятат, че те са изискващи, претруфени и излишни. От каква материя са и какъв цвят са олицетворяват отлично вашето самочувствие - готови ли сте да рискувате, да изразите себе си и мирогледа си.

My personal top piece is the pocket handkerchief. It's the ultimate detail which would make every outfit prettier, more interesting and particular. They say handkerchiefs are the accessory that is most responsible for the image of the men, a mirror of their character. A lot of male representatives think they are too demanding, too tacky, too useless. Their fabric and color are like a demo version of your self-esteem, of your desire of risking, expressing yourself and your vision.В употребата на тези кърпички като цяло няма правила. Могат да бъдат от всякаква материя, цвят и форма. Това, което масово се избягва - кърпичката да бъде в същия цвят с вратовръзката ( макар и въобще да не е нужно да бъде слагана в комбинация с такава), за да се избегне еднообразието, тя обикновено бива съчетавана с ризата или се поставя като акцент, който няма общо с другите детайли. 

There are no rules about using them. They can be made of any fabric, in any color and shape. You should avoid one thing, though - the handkerchief should not be in the same color as your tie ( on the other hand, it is not necessary for you to have a tie at all!), you should match it with your shirt or you should put it as an accent (not matching anything). 


Някои съчетават цвета им с този на чорапите си, ръкавиците, шала или часовника си. Зависи само и единствено от вас, важното е да изглежда добре и хармонично.

 Some match them with the color or print of their socks, scarf or watch. It depends on you solely, the important thing is that the combo should look good.


Ленената кърпичка е аксесоар, символизиращ лукс и е най-строго елегантният вариант, затова ако сте с по-спортно сако или яке, е по-подходящо да заложите на коприна или кашмир, памукът също е вариант, разбира се.

А white linen handkerchief is considered to be the very luxurious detail in your outfit. That is why if you have a more casual jacket or coat, it is more appropriate that you put a silk or cashmere one. Also the cotton is a nice choice, of course.От друга страна тирантите са най-класическия елемент в мъжкото облекло от векове. Филми като "Кръстникът" и "Белязаният" са ги направили още по-известни, символ на 'лошото момче'.
В техния случай, най-важното, което трябва да се каже: Никога тиранти и колан на едно място!! Казах го в предния пост за мъжете (доста отдавна), казвам го и сега. 

On the other hand, the braces are the most classic element in the history of men's fashion. Movies such as "The Godfather" and "Scarface" made them even more wide-spread and a symbol of the 'badass' look.
In this case what is important is that you must never put braces and a belt together! Never!
I said it in the last men's post, I'm saying it now, as well.Най-често те биват кафяви и черни, но защо да се ограничавате? Чифт цветни тиранти ще направят чудеса с аутфита ви. Със сако или без, вратовръзка, папионка, с риза, с тениска, вдигнати, пуснати - вариантите са много, зависи единствено от вас, какъв имидж искате да им придадете. Но е сигурно - няма да сбъркате.

Most of the men prefer black or brown braces, but why should you limit yourself? A pair of colored braces will make your outfit look fabulous. With or without a jacket, tie, shirt, T-shirt, up, down - the options are plenty, it depends on you, on what image you'd like to create. There is one thing I am sure of - you won't regret it.


Нещо интересно, над което аз самата не се бях замисляла, са чорапите. Всички знаем, че ако си елегантен, чорапите ти трябва да са толкова дълги, че като седнеш, да не се вижда ръба им. Ако си с мокасини - си без чорапи, ако си със спортни обувки - чорапите под кокалчето на глезена. Но какво за ярките цветове чорапи, като акцент на аутфита?

Something interesting, even I never thought of, are the socks. We all know, that if you are elegant, your socks must be long enough to cover all your leg if you decide to sit somewhere, in order toif you wear sport shoes - your socks should not be seen. But what about bright colors as an accent of the outfit?Ръкавиците зимно време! Перфектна възможност за акцент, и то какъв?!

The gloves during the winter! It's a perfect opportunity to point them out!
Акценти могат да бъдат и не толкова разпространени аксесоари като очилата, вкарани във външния джоб на сако или жилетка, взаимствано от женската мода - брошки на ревера на сакото в тон или не с вратовръзка (папионка), шапки, пръстени, гривни, колиета, обеци, че и татуировки.

You could use as accents some accessories that are not so commonly used, such as glasses in your pocket of the jacket or the cardigan, stolen from the women's fashion - a brooch on your coat, matching it or matching your tie, hats, rings, bracelets, necklaces, earrings, even tattoos.


Шаловете са сигурно най-разпространеният аксесоар в Италия. Биват носени с тениски, ризи, сака, суитшърти и въобще всичко възможно. Определено съм съгласна, че един красив шал може да промени и подобри всичко във външния вид на човек!

The scarves are maybe the most commonly used accessory in Italy. They are worn with T-shirts, shirts, coat, sweatshirts, etc. I definitely agree that a nice scarf can make a huge difference!Това е от мен, момчета! Какво мислите? Ще обмислите ли поста ми като идея за някой бъдещ аутфит, ще бъдете ли достатъчно 'смели' да опитате нещо от показаните по-горе неща? Имайте предвид едно нещо - Публикувах всички тези снимки, за да ви вдъхновя да пробвате нови и нови комбинации и аксесоари, да експериментирате, да добавите индивидуализъм в стила си. Не е необходимо да харесвате всичко това по-горе, има за всекиго по нещо, важното е да създавате, да се вдъхновявате и изпробвате. Защото модата е най-голямата и представителна визитна картичка, която може да има човек. Ако смятате, че сте различни, авантюристични и креативни, покажете го на света!

So this is it from me, guys! What do you think? Would you consider my post as an idea for some future outfit, would you be 'brave' enough to try some of the outfits above? You should keep that in mind - I post all these pictures to inspire you to take a rick, to try something new, to add some individualism. It's not necessary that you like all these things above, there is something for every taste, the important thing is to create, get inspired, take a risk. Because fashion is our visit card more than anything else. If you consider yourself different, adventurous, creative, you should show it to the world!

Очаквам вашите мнения и коментари! Бъдете красиви!

I am looking forward to your opinions and comments! Stay handsome! xxxxП.С. Източник на снимките е фейсбук страницата: Monsieur - вдъхновяваща и интересна страница за мъжка мода и не само! Препоръчвам я.

P.S. The font of the photos is the facebook page: Monsieur - an inspiring and very interesting page for men's fashion and not only! I recommend it.
Tuesday, May 8, 2012

Roses are red, violets are blue, FutureGspot is waiting for you!След дълга пауза, в която отсъствах поради липса на вдъхновение, се върнах обратно! С нова доза желание.
От предния сезон още се зададе тенденцията с флорални мотиви като водеща, този сезон тя властва над всички други и можем да видим магазините пълни в флорални блузи, рокли,поли, панталони, обувки, бижута и всичко останало. Много нашумя, също така, един модел на риза на Зара със същия мотив:
Всички блогъри по света полудяха по него и ризата стана нещо като мъст хев за всеки себеужаващ се блогър. Аз, от друга страна, не обичам да имам и респективно нося неща, които масово другите хора притежават, затова когато видях ризата на зимно намаление на стойност 10 евро, гордо я подминах. Но никоя тенденция, особено толкова приятна таква, не ми е чужда, така че аз излизам с мой вариант на флорална риза. Харесва ми люляковото лилаво, което преобладава в нея.

After a long and painful pause of my blogging, I am back and full of ideas!
Last season showed us a rising trend of floral prints, this season it is absolutely dominating as we can see in all the shops - in shirts, dresses, skirts, pants, jeans, shoes, jewels and everything else. It is also very wide spread a certain model of shirt of Zara.
So all of the bloggers have gone mad about it and the shirt became a must-have in their wardrobe. I, on the other side, don't like having and wearing something that is worn by everyone, that's why when I saw the shirt on winter sales for just 10 euros, I passed by and never came back! But well, I really like the trend, so I came up with my version of a floral shirt. I really like the lilac violet in it.


 


Комбинирах я с ярки и бонбонени цветове за аксесоари и бежов неутрален тренч.
Между другото, както можете да забележите от този линк:
подходих по същия начин, както и с червеното сако от минал пост и смених копчетата на тренча със златни и по-отличаващи се такива. Сами може да видите как това променя целия облик на дрехата.

I mixed it with bright candy colors in the accessories and a beige trench.
By the way, as you can see in this link:
I made the same trick with the buttons as the one from the post with the red blazer and change them with golden ones. It is obvious the ways they change the total look of the trench.Последното, но не и по важност, нeщо, което искам да кажа е, че заедно с тенденцията за цветни мотиви, дойде и тази за смесването на различни и несъвместими такива или пък миксиране на цветни и животински мотиви. Трябва да призная, че не е за всеки вкус и не всеки е способен да ги съчетае по наистина добър начин, но определено мисля, че е нещо, което си заслужава да се пробва. Ще опитам и аз!

Last but not least, I wanted to say that this trend gave birth of another trend that include combining various floral prints or mixing floral with animal prints - things that average people would find transgressive and not normal. I must say, it isn't for every taste and it surely is not easy to achieve, but I definitely think it's worth a shot! I'll try it!

(Via Fashion Nerdic & Where did you get that!)

Чао, приятелчета!
Bye, homies!