Sunday, January 6, 2013

Sunday breakfast in Italy


Първи пост за 2013.
Желая ви година, изпълнена предимно със здраве. Нека вдъхновението и амбицията ви съпътстват за нови успехи, по-красиви емоции и по-пълноценни дни.
Вчера прочетох във фейсбук един цитат, който ми се запечата в съзнанието,
заспах и се събудих с него:

"...можеш да промениш живота си буквално за секунди, като вземеш единственото решение никога да не се връщаш към начина, по който си живял, каквото и да ти струва това."

Робин Шарма


First post for 2013.
I wish you a year full of health. Let the inspiration and the ambition follow you for new success, more beautiful emotions and valuable days.
Yesterday I read a quote that got attached to my mind,
I fell asleep and woke up with it:

"... you can change your life literally for seconds, if you take the only decision not to come back to the way you used to live, whatever it costs you."

Robin Sharma

Тези снимки са по-стари, както виждате. Правени са около октомври месец.
Този панталон е любима моя покупка от ранната есен.
Мои приятели момчета се шегуват с мен, че те имали същата покривка у тях, но на  мен ми харесва.
Изисква нещо изчистено отгоре и въобще като цяло, с което да се комбинира.
Аз реших да рискувам с подобен лъскав клъч и ярко червени обувки.
За някои може би ще бъде твърде натоварено,
на мен ми харесва идеята за 'по-добре в повече, отколкото в по-малко'

These pictures are older, as you can see. They were took in October.
These trousers are a favorite purchase of mine, from the early autumn.
My friends always make fun of me, saying that they have the same table cloth as my trousers, but I love them. Such a nice table cloth!
It takes something simpler to combine with.
I decided to take a risk, putting on such a shiny clutch and a pair of bright red shoes.
It is too much, some may say.
I like the idea of  'better more than less'.Чантата също е любима моя покупка.
Още зимата я бях харесала страшно много в Accessories, но ми се струваше твърде висока цената за една толкова малка чанта.
Лятото обаче дойдоха намаленията и тя стоеше там и ме чакаше.

The clutch is also a favorite purchase of mine.
I saw it and loved it really much last winter in Accessories, but the price seemed to me too high for a small clutch as this.
However, the sales arrived and it stayed there, waiting for me and waving at me.
xxx
FGS

No comments:

Post a Comment

I wait for you to inspire me :)