Tuesday, June 4, 2013

DIY: How to customize your cell phone case and make it unique... BY YOURSELF!!!

Докато се занимавах с един друг "направи-си-сам" проект, който ми отнема повече време, но не след дълго ще ви го покажа, ми хрумна тази идея.
Всички ние имаме калъфи за телефоните си, които ги предпазват. 
Манията се е развила до такава степен, че на пазара има стотици видове, марките пускат модели след модели, но ако оставим настрана високите цени на красивите аксесоари, които не всеки може да си позволи, какво ще кажете да си го изработите сами, така, както вие го искате и да го направите уникален по рода си? 
Нека видим как.

While I was doing another DIY project which takes me a while to be done but soon will be shown on the blog, I came up with this idea.
All of us have a cell phone case to protect our treasures.
The obsession has developed so fastly and widely that you already could find hundreds of types on the market, even the big brands launch their proposals of models after models, but leaving apart their high, almost unbearable prices, what would you say if I told you that you could make one by yourself, 
the one that you want and the one that is unique?
Let me show you how.

Това, от което имате нужда като материали, зависи от това, което ви е хрумнало, но в моя случай аз използвах:
Плат дантела, малка ножичка за прецизно изрязване на дантелата, голяма ножица, калъф за телефон, силикон или друго здраво и безцветно лепило, четка за рисуване за прецизно нанасяне на лепилото, клечки за зъби, конец и игла, безцветен лак.

What you need depends on what you have in mind but in my case I used:
Some lace, small scissors for precise cutting of the lace, big scissors, silicone or other strong and transparent glue, toothpicks, a thread and a needle, transparent nail polish.Сложете плата върху калъфа и разгледайте дантелата, изберете формите, които искате да изрежете спрямо това колко искате да бъде покрит калъфа от дантела и под каква форма.

Put the cloth on the case and take a look at the lace, choose the forms you would like to cut, it depends on how much of cloth you want to put on the case and on the composition of the lace.


За да улесните изрязването, в случай, че искате да направите по-сложна композиция, както аз исках, можете да забодете карфици на местата за рязане.
След това изрязвате една по-голямо парче от дантелата с голямата ножица.

In order to facilitate the cutting, in case you wanted to make the lace composition a bit more complicated, as in my case, you could put some pins on the points of cutting.
Then cut a larger piece of the cloth.


Взимате малката ножичка и изрязвате прецизно по извивките на дантелата.
Then take the small scissors and cut precisely through the curves of the lace.

Това е основното парче, което избрах и изрязах.
This is the basic piece I chose and cut.Сложете силикон/лепило по краищата на дантелата. Лично аз предпочетох да сложа само по уплътнените места на дантелата, тъй като не бях сигурна дали силиконът няма да се вижда по по-прозрачните такива. Наблегнете старателно върху самите краища.
Сложете парчето на избраното място на калъфа и натиснете краищата със силикон с помощта на клечка за зъби, за да се уверите, че ще залепне добре.

Put silicone/glue on the ends of the lace.
I personally preferred to put it only on its darker parts because I wasn't sure how the silicone would look like on the transparent ones. Put more effort on the ends of the lace.
Put the piece on the selected place of the case and tap the ends of the lace with the toothpick to make sure the ends would glue better.


Представете си, че това е пъзел. Направете един красив колаж. Бъдете артисти.
Immagine it is a puzzle. Make a beautiful collage. Be an artist.


Дантелата е много деликатен плат. Един път като сте я отрязали, лесно биха могли да излязат конци от нея. След като залепите всичките парчета, минете леко с безцветен лак по връхчетата й, за да запечатате евентуалните конци. Един път изсъхнал лака, няма да се вижда по повърхността, защото платът ще го попие.

The lace is a very delicate cloth. Once cut, some threads could easily show. Once you stick down all the pieces, pass through the ends with transparent nail polich to glue the threads. Once the polich gets dry, it couldn't be seen on the surface because the cloth will absorb it.


Ето как изглежда дантелата с лак отгоре и без лак.
Here it is the lace with the polish and without it.


В последния момент ми хрумна да сложа закачлива "брошка" на закопчалката на калъфа. За целта използвах стара моя обица с клипс. Откачих клипса и залепих парче дантела на задната част на обецата, тъй като пожърхността й беше група и нямаше как да я залепя за калъфа по друг начин. Така използах парчето дантела за основа, която залепих. 

Така завърших моето малко бижу.

In the last minute I came up with the idea of putting a nice "brooch" on the top of the case. I used an old clip earring of mine. I unhung the clip and glued a piece of the lace on the back of the earring because the surface of the earring was very rough (because of the unhanging of the clip), otherwise I couldn't have glued the jewel on the surface of the case. So I used the piece of cloth as a base.

That is how I fnished my small jewel.Надявам се да ви е харесала идеята и резултата. 
Изпълнението не е сложно, изисква се само търпение и въображение.

I hope you liked the idea and the final result.
Making it is not complicated, all you need is patience and immagination.

xxx,

2 comments:

I wait for you to inspire me :)