Saturday, August 17, 2013

Love letters


I am not the girl who celebrates anniversaries, neither the girl who celebrates St. Valentine’s Day.

I prefer celebrating a whole relationship, you know, like… every day.


He’s the guy who, during a dinner with friends, gave a toast about 

“The most beautiful and the most wonderful woman I’ve ever had.” 


And here we are now, one year later, having the most beautiful and the most wonderful relationship we’ve ever had.

I am not the girl who gives the New Year’s kiss a meaning. You know, you kiss your boyfriend and you’re going to be forever together. I have never done that.

Until 2013. If your boyfriend travels for 1300km just to give you a New Year kiss, 

this kiss gotta be meaningful, right?

He’s the guy that never gave me a serious reason to be mad about. 
I am the girl who gets mad about all kind of unserious things and he, on the other side, is the guy who flowers me calmness and forgiveness every time.
He’s  the guy that was anxious to tell me he loves me, but once he did that, he never stopped saying it. Or showing it. 

He’s the guy who loves the air I breathe and I, on the other hand, I just breathe his love.

He’s the guy I search in a crowded place, and when I see him, my first thought is ‘Thanks God, he’s mine.’ Every single time.
Sometimes I am the girl who gets lost in her thoughts while he is my light in the tunnel, my motivation to my quote, my ‘every girl dreams about’ guy.

I am not the girl who celebrates anniversaries, but this one I dedicate to you, my love.

Happy anniversary, I would kiss you forever.Thursday, August 15, 2013

TrendWatcher 2013: DUNGAREESГащеризонът е актуален, откакто големите дизайнери пуснаха колекциите си за 2013год., но кулминация ще добие тази есен. Не е чисто нова тенденция, знаете, че от известно време из колекциите на марките, специално за лятото, наблюдаваме разнообразие от гащеризони. Разликата е, че сега става въпрос за класическия дънков син гащеризон. 

Да, същият, с който си играехте като малки в градинките около домовете ви. 

The dungarees are trendy since the big designers launched their 2013 collections, but its culmination will come the upcoming autumn. It's not a brand new trend, of course, I know well that recently every spring/summer collection had their own version of dungarees.
The difference comes from the fact that this time we are talking about the very classic form of dungarees - blue jeans.

Yeah, exactly, the same one you wore when you were little and you played at the playground with the other fellow kids.

Предимството е, че сега бихте могли да си намерите някой чифт по разпродажбите на безценица, който да носите цяла есен, тъй като гащеризонът сега бива носен със сандали, с платформи, с обувки и с боти. Вариациите са много и всичко остава на вашето въображение.

Това връщане на модата от 80-те и 90-те години ми напомня за моето детство, за един ден, в който майка ми ме заведе в едно фотографско студио, за да ме снимат, а аз носех гащеризон с къси крачоли и моряшка блузка

Между другото, още пазя тази снимка :)What is the advantage? Why now?
Well, as I said, the brands launched this trend since the start of the year. This means you could find some pair of dungarees in their summer collections which by the way are on sales now. You could buy it now and pay it few cents and then wear it all the autumn, since now dungarees are worn with sandals, flats, platform, ancle boots and everything else. There are so many options, the choice is your, it's all up to your imagination.

This revival of 80s-90s trend reminds me of my childhood and of one particular day when I was little and my mom took me to a photographic studio to make me some shot and I had my dungarees and my sailor T-shirt on.

By the way, I still got this shot :)


Вдъхновение за приложение на гащеризоните стилово и в ежедневието можете да почерпите от различни блогове, световни и български.

You cand find some inspiration for various combinations from various blogs, worldwide and Bulgarian, as well:

Andy from StyleScrapbook


Ivelina from FRICHIC
xxx,Thursday, August 1, 2013

Castiglioncello memories pt.2

Пиза е малко градче с около 100 000 жителя в централна Италия, Тоскана. Най-характерният й белег е наклонената кула, както и реката Арно, която прерязва града в сърцевината му и придава една романтична и свежа нотка. 

С радост открихме, че по протежението й има десетки барчета, а хората си взимат по нещо охлаждащо и сядат по каменните бариери на реката. Превръщат я в младежка точка на града. 
Уличките на Пиза са изключително тесни и за изненада са проходими или поне прохождани с кола. Практически огледалата ти за един милиметър разстояние не се одират по стените, а хората,седнали да вечерят на верандите на местните ресторанти, стават като твои събеседници по маса.
Улиците не са пригодени за токчета и може би това е причината, поради която не видях нито едно момиче на високи обувки. Изненадващо за мен, предвид, че и все пак говорим за италиански град, и то небезизвестен, не видях красиво и елегантно облечени хора, 
масовият стил е спортен, небрежен и цветен.

Аз обаче, не изневерих на стила си и борбено крачех на 15-сантиметровите си токове.


Pisa is a small town with about 100 000 inhabitants in central Italy, Tuscany. Its most distinctive feature is the Leaning Tower and River Arno which cuts the city in its heart and gives it a romantic and fresh touch.


We were glad to find out that there are dozens of bars along the river where people take something cooling to drink and sit on the stone barriers of the river making the spot a fresh and trendy place to spend your evening.
The streets of Pisa are extremely narrow and surprisingly are open for cars to pass. Your car mirrors practically almost touch the walls of the buildings and when you pass by a local restaurant you feel like you are on the same table with the visitors there.
The streets are not heels-friendly and maybe that is why I didn’t see any girls wearing high heels. Surprisingly for me, although it is an Italian town, and a famous one, there weren’t any stylish and elegant people, 
they were sporty, casual and colorful.

I, on the other hand, stayed true to my style and proudly wore my 15cm heels.


Кастилиончело пък е местност на Розиняно Маритимо, под Ливорно, има около 4000 жителя, морската ивица е изградена от малки заливчета, стръмни и скалисти плажове. 

Известно е с най-красивите залези в западна Италия, пълно е с красиви цветя, синьо в небето и синьо в морето.

Местният специалитет е скиачата, а градчето е обградено с маслинени дръвчета, казват, че най-вкусните маслини са расли в Кастилиончело.
Обядвахме скиачата на плажа, пекохме се и се разхождахме по скалите, по залез слънце се разходихме до нос Ригини, последва разходка в оживения център, а след това пихме ледено мохито в заведение, построено върху скалите, с тераса с гледка към морето и залеза.

Върнахме се в центъра, където двойките ходят хванати за ръка, мъжете ухаят на парфюм и тен, а жените на кокосово масло и прясно сложен грим.

Хапнахме миди, а към 12 през нощта потеглихме за добрата, стара Болоня.Castiglioncello is a countryside of Rosignano Maritimo, near Livorno, there are about 4000 inhabitants, the beach is formed by small coves, steep and rocky beaches. 

It is famous for the most beautiful sunsets in western Italy, it is full of flowers, of blue in the sky and of blue in the sea.

The local specialty is schiacciata and the town is surrounded by olive trees, they say the most delicious olives are grown in Castiglioncello.
We had some schiacciata on the beach for lunch, we sunbathed and walked along the cliffs, at sunset we took a walk to Cape Righini, followed by a walk in the bustling city center, then we drank icy mojitos at a restaurant built on the rocks, with a terrace overlooking the sea and the sunset.

We returned to the center where couples walked hand in hand, the men smelled of perfume and tan, and women - of coconut oil and fresh makeup.


We ate oysters, and on midnight we left to good, old Bologna.

xxx,


Copyright © 2013 All rights reserved by FutureGspot.