Tuesday, September 3, 2013

DIY: Fix your clutch and make it even more beautiful.. for no money!

Спокоен августовски следобед. Разпродажбите протягат алчните си ръце към теб и те завличат в магазините, без да ти дават шанс да размислиш. Изсмукват ти портфейла, а ти просто сляпо търсиш и последните си стотинки из чантата.

A calm august afternoon. The sales extend their greedy hands over you and drag you to the shops without even giving you a chance to think about it. They suck your pocket out and all you could do is simply search blindly for your last cents in your purse.
Това са разпродажбите за средностатистическата жена, а ако си и моден блогър, ефектът се удвоява количествено и качествено.
За себе си бих казала, че не се изкушавам лесно.

This is what sales are for an average woman and if you are a fashion blogger, the result is twice as big quantitatively and qualitatively.

Когато пристигнах за първи път в Италия, беше август 2009. В България още нямаше Зара, нито H&M, поради тази причина тези марки за нас бяха нещо като лукс. Но да ги видиш в разгара на август месец със средни цени от 10 евро на дреха,

това е просто опустошително за финансите на човек.

4 години по-късно, съвсем успешно съумявам да не се изкушавам от ниските цени и да трупам неизползваеми дрехи в гардероба си, а да купувам това, което наистина бих носила и то, само ако е на наистина разумна цена. На този етап от живота си, рядко си позволявам волности по отношение на цените на дрехите си.

It was august 2009 when I first arrived in Italy. There were no Zara or H&M in Bulgaria, so they were almost luxurious to us. But seeing them in the middle of august with an average price of 10euro per piece,

well, this is just catastrophic to your finances.

4 years later, I manage successfully not to tempt me by the low prices and not to store useless and 'never-gonna-put-on' clothes in my wardrobe but buy just the stuff I am about to wear, moreover just if it is on a reasonable price. At this point of my life, it is very rare for me to allow me some liberties about the prices of my clothes. 


Нека навлезем в днешната тема на блога, а именно...
В един спокоен августовски следобед влязох в Accessorize, магазин за аксесоари и бижута. Цените са над средното, особено що се отнася за чанти, но за това пък могат да се намерят наистина красиви неща, а когато има и намаления, магазинът може да се превърне в истинска златна мина.

Let me take you into today's blog subject..
In a calm august afternoon I went to Accessorize, an accessory and jewellery store.
The prices are over the average, especially for the purses but you could find something really beautiful there, and when there are sales, the store could turn into a real gold mine.

Като този клъч например. Както можете да видите на снимката горе, оригиналната му цена е 65 евро, а е намалена на 8 евро. Защо толкова много? Защото, както виждате на снимката долу, няколко мъниста се бяха разнищили.
Между другото, имаше същата чантичка, без разнищени мъниста и дефекти, намалена на 24 евро. Разлика от 16 евро за две мъниста.

Така че беше време за креативност.

Like this clutch, for example. As you can see on the photo above, the original price is 65 euros but its sale one is 8 euros. Why it is so much discounted? Because, as you can see on the photo below, some of the beads were rotten.
By the way, there was on sale the same clutch, without the rotten beads or some kind of defects, on the price of 24 euros. So there was a difference of 16 euros in the prices for 2 rotten beads.

So it was time for creativity.


Какво можех да направя, за да прикрия дефекта?
Ами да разнищя симетрично и мънистата от другата страна, разбира се!
Получи се това:

What could I do to cover the defect?
Well, I could rot symmetricly the beads on the other side, of course!


Някак си обаче не ми се струваше завършена, сякаш нещо й липсваше...
Или пък сякаш нещо имаше в повече.
Реших, че ще разнищя и през един ред мънистата, пак симетрично.
Перфектно,а?

Можете ли да кажете, че този клъч струва 8 евро? Не мисля.

However, it didn't seem to me complete, as something was missing...
Or as something was exceeding..
I decided I could rot the next symmetrical line of beads, on both sides.
Perfect, huh?


Това, което искам да кажа с тази публикация е, че трябва да бъдете креативни.
Можех да взема и чантичката за 24 евро без да се налага да работя върху нея. 
Но нищо не е толкова задоволително, колкото това да сътвориш сам нещо, макар не и цялостно, и да платиш малко за него.
Бъдете иновативни, креативни и вдъхновени, обръщайте внимание на малките детайли и не пренебрегвайте сетивата си.

What I want to say with this post is that you must be creative.
I could have bought the 24 euros clutch, without even having to work on it.
But there is nothing as satisfaying as creating something by your own, even partially and paying less for it.
Be innovative, creative and inspired, pay attention to the small details and don't neglect your senses.


xxx,